ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ 4WD ಟಾಪ್ 10 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳು!

4WD ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 4WD ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

4WD ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಳೆತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಎಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸೋನಾಲಿಕಾ, ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಐಚರ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್‌ಟ್ರಾಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 4wd ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

4WD ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 4WD ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

4WD ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಳೆತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಎಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸೋನಾಲಿಕಾ, ಜಾನ್ ಡೀರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಐಚರ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್‌ಟ್ರಾಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 4wd ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

  1. MAHINDRA JIVO 245 DI
  2. Mahindra Jivo 365 DI 4WD
  3. POWERTRAC EURO 45 PLUS 4WD
  4. SWARAJ 855 FE
  5. JOHN DEERE 5310 GEARPRO
  6. MASSEY FERGUSON 6028
  7. KUBOTA NEOSTAR B2741
  8. EICHER 280 4WD
  9. SONALIKA GT 22
  10. NEW HOLLAND 5500 TURBO SUPER